LÍNGUA GALEGA

TEMA 1 LINGUA GALEGA (apuntes sen rematar)

DESCARGA OS APUNTES EN PDF PREMENDO AQUÍ:TEMA 1 LINGUA GALEGA

 DETERMINANTES

 1.OS ARTIGOS.: Van diante dos nomes, indican o seu xénero (masc., fem.) e número.

  • DETERMINADOS: o, a, os, as.
  • INDETERMINADOS: un, unha, uns, unhas.

CONTRACCION DOS ARTIGOS DETERMINADOS

  O A OS AS
A ao á aos ás
CON co coa cos coas
DE do da dos das
EN no na nos nas

CONTRACCIÓN DOS ARTIGOS INDETERMINADOS.

UN UNHA UNS UNHAS
CON cun cunha cuns cunhas
DE dun dunha duns dunhas
EN nun nunha nuns nunhas

2.POSESIVOS: Indican a quen pertence algo.

 

 

 

UN POSUÍDOR VARIOS POSUIDORES
MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO
singular plural singular plural singular plural singular plural
1º PERSOA meu meus miña miñas noso nosos nosa nosas
2º PERSOA teu teus túa túas voso vosos vosa vosas
3º PERSOA seu seus súa súas seu seus súa súas

3.DEMOSTRATIVOS: Sinalan a distancia á que se atopa o sustantivo (nome).

MASCULINO FEMENINO
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL
AQUÍ este estes esta estas
ese eses esa esas
ALÍ aquel aqueles aquela aquelas

3.DETERMINANTES NUMERAIS

  CARDINAIS ORDINAIS PARTITIVOS MULTIPLICATIVOS
1 un/unha primeiro-a
2 dous/dúas segundo-a medio-a dobre (duplo, dupla)
3 tres terceiro-a terzo-a triplo, tripla
4 catro cuarto-a cuarto-a cuádruplo, cuádrupla
5 cinco quinto-a quinto-a quíntuplo, quíntupla
6 seis sexto-a sexto-a séxtuplo, séxtupla
7 sete sétimo-a sétimo-a séptuplo, séptupla
8 oito oitavo-a oitavo-a óctuplo, óctupla
9 nove noveno-a noveno-a

nono-a

nónuplo, nónupla
10 dez décimo-a décimo-a décuplo, décupla
11 once undécimo-a onceavo-a
12 doce duodécimo

décimo segundo-a

doceavo-a
13 trece décimo terceiro-a treceavo-a
14 catorce décimo cuarto-a catorceavo-a
15 quince décimo quinto-a quinceavo-a
16 dezaseis décimo sexto-a dezaseisavo-a
17 dezasete décimo sétimo-a dezaseteavo-a
18 dezaoito décimo oitavo-a dezaoitoavo-a
19 dezanove décimo noveno-a dezanoveavo-a
20 vinte vixésimo-a vinteavo-a

4.PRONOMES PERSOAIS.

  SINGULAR PLURAL
1º PERSOA eu, min nós, nosoutros/nosoutras
2º PERSOA ti vós, vosoutros/vosoutras
3º PERSOA el/ela, vostede, si eles/elas, vostedes, si

OS VERBOS

  1. CONXUGACIÓNS:
1º CONXUGACIÓN AR – plantar
2º CONXUGACIÓN ER – coller
3º CONXUGACIÓN IR – partir